Nikon Imaging | Danmark | Europa

22.03.2011

Pressemeddelelse nr. 2 om jordskælvet i Japan

MEDDELELSE: "Meddelelse nr. 2 om virkningerne af det store jordskælv i det nordøstlige Japan"
Meddelelse nr. 2 om virkningerne af det store jordskælv i det nordøstlige Japan, udsendt den 22. marts 2011
Nikon Gruppen udtrykker sin dybeste kondolence over for ofrene for jordskælvet, og vi erklærer vor dybe medfølelse og alvorlige bekymring for de mennesker og familier, der lider under katastrofen.
Vi har pr. 11. marts umiddelbart efter jordskælvet oprettet et katastrofecenter til skadesbegrænsning med Nikons præsident i spidsen, og vi har siden indsamlet oplysninger om vore medarbejderes sikkerhed, ligesom vi undersøger beskadigelserne på fabrikationsudstyr og fortsætter alle vore bestræbelser på så hurtigt som muligt at genoptage driften. I det følgende gives en opdatering om jordskælvets virkninger på Nikon Gruppen samt udsigterne for den fremtidige produktion.
1. Medarbejdernes sikkerhed
Det er med dyb beklagelse, at vi må bekræfte et enkelt medarbejders dødsfald i Sendai Nikon Corporation. Sikkerheden for tre medarbejdere i området omkring Natori City i Miyagi præfekturet er ikke bekræftet.
2. Beskadigelser på produktionsudstyr og udsigter for den fremtidige produktion
En af vore egne fabrikker og syv af vore produktionsdatterselskaber er placeret i Miyagi præfekturet, Tochigi præfekturet og Ibaraki præfekturet i den katastroferamte region*. Driften blev indstillet i dem alle efter jordskælvet.
I Tochigi Nikon Corporation genoptoges driften fredag den 18. marts.
I Sendai Nikon Corporation og Miyagi Nikon Precision Co., som begge er alvorligt beskadiget, forventes driften genoptaget i slutningen af marts. Driften i de øvrige faciliteter starter i morgen, den 23. marts.
Selv efter at driften er genoptaget, er der bekymring over, om det kan komme til en situation, hvor vores produktion ikke fuldt ud kan imødekomme vore kunders behov på grund af lavere produktionsmængde end normalt som følge af problemer som planlagte elektricitetsafbrydelser eller manglende levering af komponenter fra vore forretningspartnere. Vi gør vort yderste for at overkomme sådanne forventelige vanskeligheder og vil være taknemmelige for vore kunders forståelse for disse omstændigheder.
Vi vil bestræbe os på den bedst mulige support, dels over for kunder hos Precision Equipment og Instruments business, når det gælder genopretningen af faciliteter ramt af katastrofen, og dels over for vore kunder i Imaging business, når det gælder reparation og vedligehold.
3. Forventede virkninger af beskadigelserne på vor forretningsevne
Vi fortsætter vore bestræbelser på at vurdere, hvorledes de øjeblikkelige beskadigelser som følge af katastrofen og de planlagte elektricitetsafbrydelser vil påvirke gruppens selskaber og vor forretningsevne. Vi vil offentliggøre resultaterne heraf i samme øjeblik, det vurderes, at der vil ske væsentlige ændringer i vore forventninger.
* Placering af de enkelte fabrikker og fabrikationsdatterselskaber
* Mito Plant, Nikon Corporation : Mito, Ibaraki præfekturatet.
* Sendai Nikon Corporation : Natori, Miyagi præfekturatet.
* Miyagi Nikon Precision Co., Ltd. : Zao-machi, Katta-gun, Miyagi præfekturatet.
* Zao factory, Nikon-Trimble Co., Ltd. : Zao-machi, Katta-gun, Miyagi præfekturatet.
* Tochigi Nikon Corporation : Otawara, Tochigi præfekturatet.
* Tochigi Nikon Precision Co., Ltd. : Otawara, Tochigi præfekturatet.
* Kurobane Nikon Co., Ltd. : Otawara, Tochigi præfekturatet.
* Nasu Nikon Co., Ltd. : Nasukarasuyama, Tochigi præfekturatet.
Bemærkning:
Nikon-Trimble Co., Ltd. er et equity-method company.
Nasu Nikon Co., Ltd. er datterselskab til Nikon-Essilor Co., Ltd., som er et equity-method company.