Nikon Imaging | Danmark | Europa

22.12.2010

D7000 har fået en softwareopdatering

Om denne firmwareopdatering

Denne tjeneste er software til opgradering af D7000 A-firmwaren til version 1.01 og B-firmwaren til version 1.01. Denne software gør det muligt at opdatere både A- og B-firmwaren til den nyeste version samtidigt. Hvis den nyeste firmwareversion allerede er installeret på dit kamera, behøver du ikke at gå videre med at downloade og installere denne firmwareopdatering. Du kan kontrollere firmwareversionerne ved hjælp af punktet Firmware version (Firmwareversion) i kameraets opsætningsmenu.Der er foretaget følgende forbedringer i firmwareversion A og B 1.01.

- Der kan forekomme lyse pletter på filmoptagelser af særlig mørke motiver og genstande. Dette problem er reduceret.


Sådan kontrolleres kameraets aktuelle firmwareversion

Hvis den nyeste firmwareversion allerede er installeret på dit D7000, behøver du ikke at gå videre med at downloade og installere denne firmwareopdatering. Du kan kontrollere den aktuelle firmwareversion ved hjælp af punktet Firmware version (Firmwareversion) i kameraets opsætningsmenu.

1. Tænd kameraet.
2. Tryk på knappen MENU for at få vist menuskærmen.
3. Vælg opsætningsmenuen.
4. Vælg Firmware version (Firmwareversion) i opsætningsmenuen.
5. Kameraets firmwareversion vises.
6. Sluk kameraet.