Nikon Imaging | Danmark | Europa

Nikon-NOOR-akademiet

Vi venter ikke bare på, at den næste generation af visuelle historiefortællere kommer. Vi tilvejebringer aktivt undervisning for dem i deres hjemlande. Siden 2009 er flere af NOOR’s førende dokumentarfotografer blevet vores Nikon-NOOR-akademiundervisere, der rejser i alle vores europæiske områder for at dele deres viden med kommende fotojournalister. Vi har trænet over 1.000 deltagere fra mere end 70 lande i seminarer fra Kasakhstan til Istanbul, Sverige og Polen.

NOOR-undervisere bringer mere end blot deres fotografiske færdigheder til akademiet. De hjælper deltagere med at lære at opstille deres billeder i rækkefølge, sælge deres historier og udvikle deres egen unikke stemme inden for fotografering. De deler også vigtig viden fra området og giver vejledning i at arbejde med fiksernatron og sikkerhedstips, da mange masterclass-deltagere ender med at arbejde i konfliktområder.

Og støtten stopper ikke der. Gennem Nikon-NOOR-akademiet har deltagere nu et stadigt voksende netværk af andre unge fotografer og eksperter, der vil fortsætte med at hjælpe dem, mens deres karrierer udvikler sig.