Nikon Imaging | Danmark | Europa

UNDERSTØTTEDE PROJEKTER

NOOR's dokumentarfotografer samarbejder om gruppeprojekter for at sætte fokus på problemer med global betydning. De undersøgende projekter omfatter bl.a. "Konsekvenser" (Consequences) om klimaforandring, "Stof til eftertanke" (Food For Thought) om fødevareforsyning og -spild, "Det nye Brasilien" (The New Brazil) om landets økonomiske fremgang, "Moderne slaveri" (Modern Day Slavery) og "Lys på Afrika" (Light on Africa).

Konsekvenser

"Konsekvenser" fokuserer på klimaforandringsproblemer grundet stigende globale temperaturer. Som et flerårigt gruppeprojekt blev det udstillet under klimatopmødet i København i 2009, hvor NOOR-fotografer deltog i en paneldiskussion med internationale opinionsdannere og politikere.

Løsninger (Solutions)

Som opfølgning til "Konsekvenser" ser "Løsninger" på, hvordan vi kan bekæmpe klimaforandringer og fokuserer på dem, der søger en mere bæredygtig levevis. Gruppeprojektet, der blev afsluttet i 2010, dækker menneskelige historier om alternative energikilder, vedvarende energi og metoder til at håndtere stigende temperaturer.

Det nye Brasilien

Som et land i rivende forvandling dokumenterer "Det nye Brasilien" et komplekst moderne samfund i stigende økonomisk fremgang. NOOR's gruppeprojekt skaber en øjenvidneberetning om de mange ansigter i denne nation af enorme naturlige ressourcer og levende multikultur, mens dens indflydelse på resten af verden stiger.

Stof til eftertanke

"Stof til eftertanke" undersøger forsyningskæden og madspildet globalt set inklusive kulturelle skævheder som ædekonkurrencer i USA, hvor deltagere propper sig for at vinde præmier. Der rapporteres om tiltag for at skære ned på madspildet, ikke kun som et økonomisk anliggende, men med henblik på bæredygtighed.

Moderne slaveri

Med "Moderne slaveri" dykker NOOR-fotografer ind i de mørkeste hjørner af menneskehandel med henblik på slaveri. Dette gruppeprojekt øger opmærksomheden og understreger vigtigheden af et problem, der berører estimerede 20,9 millioner mennesker - hvoraf 27 % er børn - i lande over hele verden.

Lys på Afrika

"NOOR på Afrika" betyder "Lys på Afrika". Her tilbydes en ny visuel dialog om kontinentet, og der stilles spørgsmålstegn ved den måde, hvorpå historier skabes og fortælles. Portrætter af Afrika blev skabt gennem historier om politiske og sociale udtryk i Tunesien, Sydsudan, Ghana, Mozambique, Burkina Faso og Botswana.